Browsing the "MBK" Tag

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชูกลยุทธ์ GO GREEN ผนึกกำลัง “พนักงาน-ร้านค้า” สร้างสังคม อุดมกรีน

3 January 2019 | by Panee

“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ศูนย์การค้าใจกลางเมือง ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของการเป็น “องค์กรไทย หัวใจสีเขียว”


MBK ฟาร์มสุข…เพื่อชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งอาหารปลอดภัย แยกขยะ

26 July 2018 | by Panee

พื้นที่ว่างในชุมชนแฟลตการรถไฟที่เคยโล่ง ตอนนี้ถูกพัฒนาเป็นสวนผักขนาดย่อมเต็มไปด้วยผักนานาประโยชน์กว่า 20 ชนิด โดยนำขวดน้ำพลาสติก ชาม ยางรถยนต์ ขยะเหลือใช้ได้ถูกดัดแปลงเป็นภาชนะปลูกต้นไม้ ติดตั้งค้างให้ไม้เลี้อยเป็นซุ้มตกแต่งสวยงาม สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชุมชนแห่งนี้Back to Top ↑