Browsing the "Ljubljana" Tag

ทำได้งัย!!จากเมืองที่เต็มไปด้วยขยะ วันนี้ Ljubljana กลายเป็นตัวอย่างเมืองปลอดขยะ

3 October 2019 | by Panee

หลายประเทศต่างให้ความสำคัญกับปัญหาขยะล้นโลกที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่นเดียวกับ Ljubljana เมืองหลวงของสโลเวเนียที่เคยจัดการขยะด้วยการนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบ แต่ปัจจุบัน Ljubljana กลายเป็นเมืองปลอดขยะเมืองแรกในสหภาพยุโรปที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจรBack to Top ↑