Browsing the "Green Mission" Tag

แสนสิริตอกย้ำGreen Mission จัดพื้นที่‘สวนผักทานได้’สร้างคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อความยั่งยืน

29 July 2020 | by Panee

เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จึงตั้งเป้าหมายสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Green Mission ไปในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดและการกำจัดของเสีย Waste Management ระหว่างปี พ.ศ. 2562 –


แสนสิริเปิดสวนหลังบ้าน 15 ไร่ใจกลางกรุงสร้างคอมมูนิตี้สีเขียว ภายใต้แนวคิด ZERO WASTE

20 December 2019 | by Panee

บนพื้นที่ 15 ไร่ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท 77 ณ วันนี้แสนสิริได้ถูกแปลงโฉมให้กลายเป็น “Sansiri Backyard @T77 Community” คอมมูนิตี้สีเขียวที่ปลูกผักและผลไม้ออร์แกนิค โดยระดมความเชี่ยวชาญจาก 30 พันธมิตร มาช่วยกันสร้างสีสันที่หลากหลาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนเมืองเปลี่ยนพื้นที่ว่างรอบตัวให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างสร้างสรรค์ ร่วม ‘สร้าง-ปลูก-แบ่งปัน’ ผลผลิตสู่สังคมเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ไปด้วยกันBack to Top ↑