Browsing the "Dunkin’ Donuts" Tag

คำสัญญาเพื่อความยั่งยืน Dunkin’ Donuts ประกาศเปลี่ยนมาใช้ถ้วยกาแฟกระดาษแทนถ้วยโฟม

8 June 2020 | by Panee

ในวันนี้ Dunkin’ Donuts ได้ออกมาประกาศว่าทางบริษัทได้เปลี่ยนมาใช้ถ้วยกาแฟชนิดกระดาษแทนถ้วยกาแฟชนิดโฟมโพลีสไตรีนในร้าน Dunkin’ Donuts ทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยร้าน Dunkin’ ในสหรัฐฯได้มีการเปลี่ยนมาใช้ถ้วยกาแฟกระดาษ double wall และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมาใช้ฝาครอบถ้วยกาแฟร้อนที่สามารถรีไซเคิลได้ภายในปลายซัมเมอร์นี้


Dunkin’ Donuts เลิกใช้ถ้วยโฟม, สีปรุงในเมนู “สำคัญต่อแบรนด์&ตัวตนของเรา”

17 February 2018 | by Jirapan

จากรายงาน สาขาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เริ่มใช้ถ้วยกระดาษกันแล้ว ส่วน 9,000 ร้านเฉพาะในสหรัฐฯ จะทยอยเลิกใช้ถ้วยโฟม สีปรุงในเมนูในปีBack to Top ↑