Browsing the "โครงการสานพลังประชารัฐ" Tag

นายกชื่นชมหลายภาคส่วนร่วมสร้างโมเดล”บึงบางซื่อ” ต้นแบบชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

15 September 2020 | by Panee

ชาวบ้านบึงบางซื่อตื้นตันได้บ้านใหม่ พร้อมทะเบียนบ้าน มีน้ำ-ไฟ สัญญาจะพัฒนาเป็นสวนเกษตรอินทรีย์กลางกรุง และบึงน้ำเป็นแก้มลิงและปอดให้คนเมือง นายกชื่นชม ชุมชนสามัคคี มีวินัยออมเงินสร้างบ้าน ยกให้เป็นต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง ขอบคุณภาครัฐ-เอกชน ที่สร้างกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง


เอสซีจี มอบที่ดินให้กรมธนารักษ์

23 August 2018 | by Panee

ลงนามบันทึกความเข้าใจการอุทิศที่ดินบึงบางซื่อใน“โครงการสานพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ” ร่วมกับกรมธนารักษ์มุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนกว่า 800 ชีวิตพร้อมผลักดันสู่ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมืองและแหล่งพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ


พลิกฟื้นโมเดลชุมชนแออัด สู่ชุมชนเมืองต้นแบบบึงบางซื่อ“บ้านในฝัน”

19 April 2018 | by Jirapan

“น่าจะมีบ้านที่ดีกว่านี้อยู่ เป็นบ้านที่มั่นคง และเมื่อชาวบ้านร่วมมือแล้วคิด มองโลกไปในทางเดียวกัน ร่วมกันระดมความคิดด้วยพลังประชารัฐ ในที่สุดนี่บ้านของเรานะ ทะเบียนบ้านเป็นของเรา เราเป็นเจ้าบ้าน มันถือว่าเป็นสุดยอดของเราในระดับคนรากหญ้าอย่างเรา”Back to Top ↑