Browsing the "สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ของเนเะอร์ปลนดื" Tag

รอตเทอร์ดามเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมือง

10 June 2021 | by Panee

ปัจจุบันเราจะเห็นว่าเมืองใหญ่ทั่วโลกยังคงมีความกระตือรือร้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งบนพื้นที่ราบและบนตัวอาคาร โดยหลายโปรเจ็คที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลกระทบในวงกว้างBack to Top ↑