Browsing the "วิธีการแก้ปัญหาขยะ" Tag

นวัตกรรุ่นใหม่ ไอเดียเจ๋ง ชนะเลิศ รีไซเคิลขยะแผงโซลาร์เซลล์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

14 June 2021 | by Panee

“ไอเดีย คือ เราไม่จำเป็นต้องขุดเหมืองมาทำแบตเตอรี่ เราแค่นำขยะแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลสำหรับผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อใช้งานต่อได้ ก็นับเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ไม่เพียงแค่ขยะเหลือศูนย์หรือ Zero Waste เท่านั้น แต่ต้องเป็นขยะที่วนกลับมาอยู่ในวงจรเศรษฐกิจต่อได้” ยุทธนากร คณะพันธ์ หัวหน้าทีม RECYSO ผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน บอกเล่าถึงแนวคิดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนของทีม



Back to Top ↑