Browsing the "ปั๊มเชลล์" Tag

ตามไปพิสูจน์กลิ่น “สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” ที่ปั๊มเชลล์

15 December 2018 | by Panee

“สุดยอดส้วมแห่งปี 2560” รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซึ่งใช้คอนเซ็ปต์ “สถานีเติมสุข” สำหรับลูกค้าทุกคน ตามแนวคิด “เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต” หรือ “Making Life’s Journey Better”Back to Top ↑