Browsing the "Trending" Category

Coca-Cola & Walmart รวมพลัง เพื่อความเท่าเทียมของผู้หญิง

27 February 2018 | by Jirapan

นับเป็ความร่วมมือกันของ Global Brand ในการดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้หญิง (GBC4WEE) เพื่อริเริ่มกิจกรรมสำคัญต่างๆแก่ผู้หญิง


Unilever & Savers ร่วมทีมรับมือขยะเสื้อผ้า@ New York Fashion Week

22 February 2018 | by Jirapan

นำแคมเปญ I Give a Sh!rt ของ Savers กลับมาทำซ้ำ เพื่อให้เห็นว่าขยะเสื้อผ้า 10.5 ล้านตันถูกโละทิ้งทุกปี ซึ่งสินค้าขจัดคราบและเหงื่อของ Unilever 5 แบรนด์ ช่วยเรื่องนี้บนเสื้อผ้าใ้ห้หายได้


Dunkin’ Donuts เลิกใช้ถ้วยโฟม, สีปรุงในเมนู “สำคัญต่อแบรนด์&ตัวตนของเรา”

17 February 2018 | by Jirapan

จากรายงาน สาขาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เริ่มใช้ถ้วยกระดาษกันแล้ว ส่วน 9,000 ร้านเฉพาะในสหรัฐฯ จะทยอยเลิกใช้ถ้วยโฟม สีปรุงในเมนูในปี


Wall Street 2018 ชวนนักลงทุนหนุน Sustainable Business

13 February 2018 | by Jirapan

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อเนื่อง ทุกบริษัทไม่ควรมุ่งเน้นเพียงประสิทธิภาพทางการเงินเท่านั้น แต่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเชิงบวกต่อสังคมว่าเป็นอย่างไรด้วย


Lego ร่วม How2Recycle รีไซเคิลกล่อง+หาวัสดุใหม่ๆ ไร้น้ำมันผสม

10 February 2018 | by Jirapan

Lego ของเล่นคุณภาพ ที่ชื่นชอบของคุณหนูๆ กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่มีความยั่งยืนภายในปี


Cheer !!! Budweiser พร้อมให้ดื่มเบียร์จากพลังงานสะอาด 100%

2 February 2018 | by Jirapan

สังเกตสัญลักษณ์นี้ Renewable Electricity 100% เพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นต่อการสร้างความยั่งยืนแก่ผู้บริโภค และเริ่มมีความเคลื่อนไหวทั่วทั้งอุตสาหกรรม ภายใต้ AB InBev


ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ลงทุนหุ้นน้ำดี

19 January 2018 | by Jirapan

TISESG หรือทิสโก้ ESG ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 17.38% ต่อปี เป็นการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน เตรียมมอบเงินค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน 40-50% ให้ 2 มูลนิธิด้านสังคม


CSR 101 เลือกทำสิ่งที่ถนัดเมื่อเริ่มต้น

15 January 2018 | by Jirapan

แนวคิดพื้นฐาน CSR คือการทำให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และประโยชน์ CSR จะส่งผลถึงผู้เกี่ยวข้องหลายด้าน จนกระทั่งนำไปสู่ CSR Strategy ,Sustainable Development และตอบโจทย์ SDGs


ตจว. มุ่งพลังงานทดแทนอย่างไร ? (เผื่อเอกชนเติมมุม CSR)

25 December 2017 | by Panee

นโยบายของกระทรวงพลังงาน ต่อพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ หนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้ชุมชนBack to Top ↑

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com