Browsing the "Trending" Category

‘โปรดเรียกฉันด้วยชื่อฉัน’ AIS อุ่นใจ Cyber กระตุกคนไทย เลิกใช้สรรพนามเชิงลบ ในวัน Stop Cyberbullying Day

17 June 2022 | by SKY

วันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” หรือ Stop Cyberbullying Day ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมใกล้ตัวที่ไม่สามารถมองข้ามได้ โดยเฉพาะในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้งผ่านโลกออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน


มายด์แชร์ แนะแบรนด์ อย่ามอง ESG แบบตามกระแส พร้อม 3 เช็คลิสต์ สำรวจความพร้อมสร้างแบรนด์ยั่งยืน

16 June 2022 | by SKY

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีความเข้าใจบริบทของโลกธุรกิจ ที่หันมาให้ความสำคัญ  3 แกนสำคัญ ทั้งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล  (Governance) ซึ่งถือเป็นวาระที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท้ังจากกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งการขับเคลื่อนจากฝั่งของแบรนด์ 


โรดแม็พเลิกใช้ Single-use plastic หลุดเป้า แนะเพิ่มซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า ทุกชุมชนเหมือนที่ทำการไปรษณีย์​

16 June 2022 | by SKY

ปัจจุบันขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งประเทศไทยวาง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทั้งทางบกและทะเลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเป้าหมายสูงสุด คือ “ขยะ” ต้องไม่ใช่ “ขยะ” เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกเล็ดลอดสู่ธรรมชาติ โดยเน้นจัดการจากต้นทาง สร้างมูลค่าในห่วงโซ่การจัดการพลาสติก และประชาชนต้องให้ความร่วมมือเริ่มต้นที่ใช้ให้น้อยที่สุด ทิ้งให้ถูกที่ กำจัดอย่างถูกวิธี


ส่งมอบถนนสีเขียว Upcycling จากบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก 11,872 กิโลกรัม สำหรับสาธารณประโยชน์

15 June 2022 | by SKY

กาแฟเขาช่อง แบรนด์กาแฟไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดงานส่งมอบถนนสีเขียวจากการ Upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติก โดยพื้นที่รวมกว่า 9,280 ตารางเมตร ที่สร้างจากขยะพลาสติกที่รวบรวมจากทั่วประเทศ จำนวน 11,872 กิโลกรัม ซึ่งกาแฟเขาช่องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดจนแล้วเสร็จ ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งต่อพื้นที่สีเขียวให้อุทยานเป็นผู้ดูแล และเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว


กลุ่มมิตรผล วาง 6 โรดแม็พ ดันอุทยานมิตรผลด่านช้าง เป็นโรงงานต้นแบบด้าน Carbon Neutrality แห่งแรกของไทย

14 June 2022 | by SKY

กลุ่มมิตรผล ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในแวดวงเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกับนานาประเทศในเวทีการประชุม COP26 ด้วยการต่อยอดแนวคิด เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไร้ค่าให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า หรือ From Waste to Value Creation โดยมีความมุ่งมั่นในการในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีคุณค่า และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


โลตัส ค้าปลีกรายแรกในไทย ที่เริ่มใช้รถขนส่งสินค้า EV ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ มุ่งสู่เป้าหมาย Net-zero

10 June 2022 | by SKY

โลตัส ร่วมมือกับพันธมิตร คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล ประเทศไทย นำรถไฟฟ้าหรือ EV ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบมาใช้ขนส่งและกระจายสินค้า ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 24.7 ตันต่อรถบรรทุกหนึ่งคันในหนึ่งปี ต่อยอดพัฒนาการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และได้มีการตั้งเป้าหมายที่ต่อเนื่องคือ การมุ่งสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์


OR – บุญรอดฯ จับมือ ตั้งบริษัทร่วมทุน จำหน่ายเครื่องดื่ม RTD ต่อยอดการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8 June 2022 | by SKY

OR – บุญรอดฯ จับมือ ตั้งบริษัทร่วมทุน จำหน่ายเครื่องดื่ม (Ready to Drink) ขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค  ตั้งเป้าออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (Ready To Drink) ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการซื้อเครื่องดื่มได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมต่อยอดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 


สายมูเตลู ถูกใจสิ่งนี้ เดอะมอลล์ หนุน กทม. ชวน ‘ปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิด’ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งดีต่อใจและดีต่อโลก

7 June 2022 | by SKY

สามารถเดินไปด้วยกันได้แล้วทั้งสายอีโค และสายมูเตลู ​สำหรับผู้ชื่นชอบสร้างขวัญกำลังใจ เสริมมงคลชีวิตในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นการมูที่ทั้งดีต่อใจและดีต่อโลก อย่างการหันมาปลูกต้นไม้มงคลตามวันเกิด ที่นอกจากจะช่วยเสริมดวง เสริมมงคลแล้ว ยังช่วยดูแลโลกและขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon City ได้ตามเป้าหมายอีกด้วย


กลุ่มเซ็นทรัล เคลื่อนโปรเจ็กต์ ​Love the Earth ยึดกรอบ SDG วางกลยุทธ์ปกป้องโลกที่มีเพียงหนึ่งเดียว

3 June 2022 | by SKY

ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2022)  “เซ็นทรัลทำ” โดยกลุ่มเซ็นทรัล​ ร่วมกับบริษัทในเครือ และ UNEP ​โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme)​ ชวนทุกภาคส่วนปรับพฤติกรรมในแต่ละวันให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมรักษาโลกที่มีอยู่เพียงใบเดียว พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Love the


อาหารสด-สินค้าแบรนด์โลตัส ยกเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิลได้แล้ว

2 June 2022 | by SKY

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โลตัส ประกาศความสำเร็จในการยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการรีไซเคิล (hard-to-recycle materials) สำหรับสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของโลตัสในหมวดหมู่สินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภค ครบทุกรายการ 100% นับเป็นจำนวนสินค้ารวม 4,520 รายการ เร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี ค.ศ. 2025 และจะเดินหน้าเลิกใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิลในสินค้ากลุ่มที่เหลือให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่วางไว้Back to Top ↑