Browsing the "SD-ers" Category

บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 3

9 July 2021 | by Panee

HIGHLIGHT : • ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 3) : แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการในด้านต่างๆ ทั้ง 15 มาตรการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งภาคธุรกิจควรได้รับทราบจะได้สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องไปได้อย่างเหมาะสม


บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 2

1 July 2021 | by Panee

HIGHLIGHT : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 2) : ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกจากสถาวะโลกร้อน รวมทั้งสรุปสถานการณ์ในมิติสังคมโลกที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ที่จะช่วย “ชี้เป็นชี้ตาย” ในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนนี้ ในตอนนี้ จะขอสรุปให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกหากเราไม่ทำอะไรหรือทำแต่ไม่เพียงพอ ที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งจะสรุปสถานการณ์ในมิติสังคมโลกที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน


บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 1

25 June 2021 | by Panee

ขณะที่สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมก็มีมากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงกระทบต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตบนโลก ซึ่งปัญหาเหล่านี้มาจากการกระทำของมนุษย์และย้อนกลับมาเป็นวัฏจักรที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติเอง


คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

17 January 2018 | by Jirapan

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย


คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (1) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

10 January 2018 | by Jirapan

สำหรับปี 2561 “การกลายเป็นสังคมสูงวัย” หรือ Aging Society เป็นเรื่องที่ทันสมัยไม่แพ้การกลายเป็นสังคมโลกดิจิทัล  ซึ่งทุกสังคมเรียกหา “การพัฒนาที่ยั่งยืน”(SDGs)


Sustainability Marketing หากแบรนด์ยังต้องการที่ยืนบนโลกธุรกิจ : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

6 December 2017 | by Jirapan

กุญแจดอกล่าสุดที่นักการตลาดทั่วโลกยอมรับว่า ช่วยปลดล็อคการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางพายุและคลื่นลม ทว่านำพานาวาไปสู่ที่หมายได้อย่างล้ำลึก (Sustainability Marketing การตลาดที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำประเด็นในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในการทำงาน)


10 วิธีง่ายๆ สำหรับคนธรรมดาๆ ที่ห่วงใยโลก : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

27 November 2017 | by Jirapan

แม้แต่คนธรรมดาที่สุดก็สามารถห่วงใยเอาใจใส่โลกใบนี้ได้ การพัฒนาที่ยั่งยืนมักมีหลักการแห่งความสำเร็จที่ว่าด้วย การสร้างการมีส่วนร่วม (Inclusiveness) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสร้างความร่วมมือตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ


Sustainability Marketing มาตรฐานใหม่ในโลกธุรกิจ : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

6 November 2017 | by Jirapan

  การสร้างผลกำไรกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบางคนอาจดูเป็นคนละเรื่อง และมีแนวโน้มที่จะสวนทางกัน จากสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกคือ การทำตลาด และ การพัฒนาที่ยั่งยืน นำมาซึ่งแนวคิดใหม่เชิงธุรกิจที่เรียกว่า “การตลาดเพื่อความยั่งยืน” หรือ Sustainability MarketingBack to Top ↑