Browsing the "Experience" Category

RATCH รุกกลยุทธ์ป่าชุมชน 4 ด้าน

16 January 2018 | by Jirapan

ถือเป็นต้นแบบความร่วมมือภาครัฐคือกรมป่าไม้ และเอกชนราชบุรีโฮลดิ้ง ผนึกกำลังกว่าทศวรรษขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดตั้งป่าชุมชนอย่างจริงจัง และเห็นผลเป็นรูปธรรม


1 หมู่บ้าน 4 รายได้ โมเดลปลดหนี้ “ 10 ปี หมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์”

14 January 2018 | by Panee

ถือเป็นโมเดลเกษตรผสมผสานนำร่องของเครือซีพี.เลี้ยงไก่ชน เลี้ยงหมู เลี้ยงกบ และ ปลูกผัก ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจในโครงการ มีบ้านพร้อมที่ดินคนละ 600 ต.ร.ว. รวมที่ทำกินส่วนรวมอีก 180 ไร่ที่ทำการเกษตรหาเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน


จินตนาการ & สมาธิเด็กน้อย เกิดได้จากการอ่าน

12 January 2018 | by Jirapan

ถือเป็นหนึ่งในภาระกิจของมูลธิเอสซีจี ที่จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วย


เชื่อไหม? หนังสือดีๆ เพียงหนึ่งช่วยหล่อหลอม & สร้างเด็ก

3 January 2018 | by Jirapan

มูลนิธิเอสซีจีจัด “เทศกาลนิทานในสวน” จากความอบอุ่นในครอบครัว สู่เปิดจินตนาการ เติมประสบการณ์เรียนรู้ จากมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ


UOB Please Touch งานศิลป์จากโลกมืด สร้างโอกาสสู่อาชีพ

2 January 2018 | by Jirapan

เพราะศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาพวาดบนผืนผ้าใบ ไม่มีถูก ไม่มีผิด แต่คือการสร้างสรรค์ผ่านประสบการณ์ สิ่งรอบตัว และจินตนาการ ทุกคนจึงสามารถสร้างสรรค์ศิลปะได้ ผู้พิการทางสายตาก็เช่นกัน


เดอะมอลล์ กรุ๊ป หนุนแยกทิ้งขยะอันตรายในชุมชนถูกวิธี

31 December 2017 | by Jirapan

ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้น และจัดตั้งตู้วางจุดเก็บรวบรวมขยะอันตราย (Drop Off) ครบทั้ง 9 สาขา


ดาวอาสา 50 ปี ทำดีตามรอยพ่อ

30 December 2017 | by Jirapan

ดาว ประเทศไทย 50 ปี ทำดีตามรอยพ่อ โดยพนักงานดาวอาสาทุกคน นำศักยภาพของตนเองมาทำประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนและสังคม


พลังและความสำเร็จในเรื่อง CSR มาจากพนักงานทุกคน

29 December 2017 | by Panee

ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ โทลล์เวย์ กล่าวเสมอว่า ดำเนินธุรกิจไม่ใช่การมองแค่ตัวเราเอง แต่ต้องมองสังคมรอบข้าง


เด็กนักเรียนยิ้มรับ”โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ”ดีใจมีอาหารคุณภาพกิน

27 December 2017 | by Panee

ทุก ๆ เช้าในช่วงนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก จะรีบตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษไปโรงเรียน เพื่อไปดูแม่ไก่ออกไข่จากโรงเลี้ยงไก่แห่งใหม่ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯนำมามอบให้Back to Top ↑

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com