Browsing the "Experience" Category

ต้นกล้าเขียว สุริยา ดวงศรี :ผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนหนองอียอ

22 November 2018 | by Panee

มูลนิธิเอสซีจี ขับเคลื่อนการทำงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมทำงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับภาคประชาสังคมร่วมกับผู้นำชุมชนมาโดยตลอด และที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนไปด้วยความลำบาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยเหตุนี้เอง มูลนิธิเอสซีจีจึงได้เริ่ม “โครงการต้นกล้าชุมชน” ขึ้นในปี 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโต และหยั่งรากลึกบนผืนดินท้องถิ่นของตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงนักพัฒนาที่มากประสบการณ์ในพื้นที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการทำงานชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งภาคสนามและภาคทฤษฎี


ของดีมันต้องมี…Tokyo 2020 บรรลุเป้าหมายกับUN กีฬาเพื่อความยั่งยืน (SDGs)

20 November 2018 | by Panee

โอลิมปิกเกมส์ 2020 มหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติ ที่ไม่ได้เน้นเพียงความเข้มข้นของเกมกีฬาเท่านั้น แต่จะตอกย้ำให้คนทั้งโลกได้รับรู้ถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไปพร้อมกับความสนุกสนานของเกมกีฬาด้วย


“ลุงอุ๋ย” ใจดี เป็นไกด์พาเด็ก ๆ เข้าค่าย”ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์” ปลูกฝังเยาวชนเป็นคนดีของชาติ

17 November 2018 | by Panee

“ลุงอุ๋ย”วางมือจากการเงินมาเป็นไกด์พาเด็ก ๆ เข้าค่าย“ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์” สืบสานปณิธาน “คุณปู่ป๋วย” ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำความดี เพื่อประเทศชาติต่อไป  


แอร์เอเชียประกาศเที่ยวบิน 11.13 บิน 1 ไฟล์ท ช่วยต่อชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ 1 วัน

15 November 2018 | by Panee

ใครก็ตามที่ได้โดยสารสายการบินแอร์เอเชียในวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา รับทราบไว้ด้วยว่าคุณได้เป็นคนหนึ่งในผู้ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ในภูมิภาคอาเซียนให้มีชีวิตอยู่ได้อีก 1 วันด้วยวัคซีนในราคา 20 เซ็นต์ดอลลาสหรัฐ


Smart Patrol ปฏิบัติการฝึกหน่วยลาดตระเวนรักษาป่า

31 October 2018 | by Panee

เสียงปืนดังอย่างต่อเนื่องในป่าใหญ่ของอุทยานแห่งชาติคลองลาน ครั้งนี้ไม่ใช่การจับกุม “ ผู้บุกรุกป่า” แต่เป็นการฝึก ranger patrol หรือ “เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน” เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อจับกุมผู้กระทำผิด ฯลฯ.  


“ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล” เขาคือคนไทยคนแรกที่เฟซบุ๊คยินดีจ่าย 1.6 ลบ.เพื่อ???

26 October 2018 | by Panee

เมื่อปี 2558 ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ตั้งเพจ ”Run2gether” ขึ้นมาเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนทั่วไป เขาเริ่มต้นจากสมาชิกนักวิ่งผู้พิการ 12 คนและเติบโตจนมีสมาชิกนักวิ่งผู้พิการทุกประเภทมากกว่า 1,000 คนในปัจจุบัน แล้วFacebook ก็ได้เห็นความตั้งใจของเขา


เบื้องหน้า “ฝายชะลอน้ำ” คือความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมของพืชและสัตว์ป่า

9 October 2018 | by Panee

การบุกรุกพื้นที่ป่าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงทำเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ ส่งผลให้แหล่งน้ำที่สัตว์ป่าใช้ดำรงชีวิตหายไป ซึ่งหลังจากมีการสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ขึ้นมาแล้วพบการกลับมาของสัตว์ป่าและพืชพันธุ์หายาก สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ให้เกิดขึ้น


PTTEP Teenergy ปลุกพลังนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ช่วยพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมทางทะเล

5 October 2018 | by Panee

“ค่ายนี้ทำให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมาก จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เชื่อมั่นว่า “คนละไม้คนละมือ” จะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้”


เอสซีจีผนึกชุมชนและภาครัฐ ยกระดับฝายสู่งานวิจัย สร้างรายได้,อาชีพ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในโครงการ“รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ที่กาญจนบุรี

31 August 2018 | by Jirapan

เอสซีจี ร่วมกับชุมชนบ้านยางโทน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมหน่วยงานภาครัฐครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่สถานีเรียนรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพชุมชนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่มาจากฝาย และผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชนตลอดทั้งปี


เช็คอิน “4 หลาดเมืองคอน” โมเดลตลาดเพื่อชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

23 August 2018 | by Panee

วันนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังตื่นตัวและร่วมใจกันถอดโจทย์ “ ตลาดประชารัฐ”ของรัฐบาล ให้เป็น “ตลาดชุมชน” อันมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมBack to Top ↑

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com