Browsing the "Experience" Category

“คชานุรักษ์” ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างอาชีพเพื่อ “คนกับช้าง”อยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน

17 January 2022 | by Panee

จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เกิดจากช้างป่าบางโขลงออกหากินนอกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน


เครื่องดักขยะในคลองลาดพร้าวสุดเวิร์ค 1 ปีเก็บได้ 145 ตัน ช่วยแก้ปัญหาขยะปลายน้ำอย่างยั่งยืน

9 January 2022 | by Panee

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลองและท้องทะเลทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายปี โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างมลพิษทางทะเลมากที่สุดของโลก ทั้งนี้ ตามข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2563 ประเทศไทยมีขยะที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องมากถึง 4.23 ล้านตัน


แนะกินอย่างไร ไม่ทำลายธรรมชาติ

26 December 2021 | by Panee

เมื่อก่อนเรากินอาหารเพื่อประทังความหิว เพื่อความอร่อยเท่านั้น แต่ปัจจุบันการแสวงหาอาหารอร่อยในแต่ละมื้อยังต้องคำถึงความยั่งยืนบนโลกใบนี้ด้วย กินอย่างไรถึงไม่ทำลายล้างโลก


ภารกิจของ 88 SANDBOX สร้าง startup สายพันธุ์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

23 December 2021 | by Panee

“โครงการนี้เราต้องการสร้างสตาร์ทอัพให้ประเทศไทยและให้กับโลก มีธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การมี “88 Sandbox” ขึ้นมาจะช่วยเพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศ….”


“ดอนเมืองโทลล์เวย์” รายงานผลงาน Social enterprise 5 แนวทาง ปี 2564

19 December 2021 | by Panee

เป็นระยะเวลากว่า 33 ปี ที่บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ “DMT” มุ่งมั่นทำธุรกิจให้บริการด้านการคมนาคม-การขนส่ง ที่สะดวกรวดเร็วให้แก่พี่น้องคนไทย โดยควบคู่ไปกับการดำเนินโยบายองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ผู้บริหารและพนักงานดอนเมืองโทลล์เวย์ต่างมีใจที่ต้องการมอบสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมในทุกด้าน โดยไม่หวังถึงผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพียงหวังที่จะเป็น Social enterprise หรือกิจการเพื่อสังคมที่มีผู้บริหารและพนักงานมีแนวคิดร่วมกันในการช่วยเหลือสังคม


Dow เผยคู่มือเที่ยวป่าชายเลนด้วยตนเอง ฉบับรู้จริงฟินจัง

15 December 2021 | by Panee

สะพานไม้ที่ทอดยาวอยู่ใต้ร่มเงาของไม้โกงกาง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีรากเหมือนคนกางแขนอยู่ปริ่ม ๆ น้ำเป็นภาพแปลกตาที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติหลายคนต้องเดินทางไปเช็คอิน เพราะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมด แต่ป่าชายเลนยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ค้นหา และถ้ายิ่งรู้จักจะยิ่งรักและหวงแหนป่าชายเลนที่ได้ชื่อว่าเป็นป่าที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ที่สุดของโลก


SCG เกณฑ์ขุนพลร่วมกู้ 3 วิกฤตโลก โดยใช้หลัก ESG ในงาน“ SCG ESG Pathway”

14 December 2021 | by Panee

ปัญหาโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ความเหลื่อมล้ำของรายได้ กำลังเป็นวิกฤตอย่างรุนแรง ซึ่งการบรรเทาวิกฤตเหล่านี้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวที่กลับช่วยโลกได้เช่นเดียวกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (Butterfly Effect)


Angelina Jolie ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผึ้งและสนับสนุนผู้หญิงให้เลี้ยงผึ้ง

12 December 2021 | by Panee

“ผึ้ง”เป็นแมลงชนิดหนึ่ง คนส่วนมากจะรู้ว่าประโยชน์ของผึ้งคือผลิตน้ำผึ้ง สารธรรมชาติที่ให้ความหวานแก่มนุษย์ แต่ผึ้งมีประโยชน์มากกว่าที่ทุกคนคิด วันใดที่โลกไม่มีผึ้งสักตัวจะกระทบถึงการผลิตอาหารของมนุษย์เลยทีเดียว


CPF หนุนชุมชนร่วมบริหารจัดการพื้นที่ “ป่าชุมชน” ปลูกจิตสำนักชาวบ้านรักสิ่งแวดล้อม

30 November 2021 | by Panee

“ป่าชุมชน” หมายถึง พื้นที่ป่าไม้ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และต้นไม้ บนหลักการสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้


ฟอร์ด สานต่อ‘Water Go Green’ สู่ปีที่ 6 มุ่งสร้างต้นแบบจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

20 November 2021 | by Panee

ฟอร์ด จับมือพีดีเอสานต่อโครงการ ‘Water Go Green – การจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งสร้างต้นแบบการจัดสรรทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการเกษตรด้วยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงเรียนวัดเกาะ เพื่อใช้สูบน้ำสำหรับแปลงเกษตรอินทรีย์Back to Top ↑