“บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” คาเธ่ย์ แปซิฟิค เดินแผนความยั่งยืน สู่เป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2593

Published on 23 June 2022 | by SKY

0

เมื่อธุรกิจสายการบินเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศราวๆ 3% จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลก คาเธ่ย์ แปซิฟิค จึงมองเห็นถึงความรับผิดชอบที่ต้องชดเชยผลกระทบดังกล่าว ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสายการบินที่ให้ความสำคัญกับแนวทางทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

จึงประกาศความมุ่งหมายในการขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593  พร้อมจัดแคมเปญเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวผ่านโครงการ  “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน 1 ต้น ต่อผู้สมัครสมาชิกเอเชีย ไมล์ โปรแกรมสะสมรางวัลของสายการบินฯ ทุกๆ 1 ท่าน ตามเส้นทางที่เป็นจุดหมายปลายทางของสายการบิน ภายในระยะเวลาที่จัดแคมเปญ

สำหรับในประเทศไทย​เลือกการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน คลองโคน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง และเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซค์ที่สำคัญ ช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง โดยแคมเปญจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเลือกนำร่องเปิดตัวแคมเปญตรงกับวันอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนสากลพอดี

 หลังเสร็จสิ้นโครงการ ทางสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค จึงได้เริ่มทำการปลูกต้นโกงกาง 999 ต้น ณ ป่าชายเลนคลองโคน ตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้ทำการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 999 ต้น ซึ่งเป็นจำนวนต้นไม้ที่ได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสาร ตามโครงการ “บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น” จำนวนหนึ่ง รวมทั้งสายการบินได้ทำการสมทบจำนวนเพิ่มเติมไปอีกตำนวนหนึ่ง เพื่อให้ได้จำนวน 999 ต้น ซึ่งเป็นเลขที่มีความเป็นมงคลตามความเชื่อของคนไทย โดยในวันทำกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง มีทั้งพนักงานของคาเธ่ย์ แปซิฟิค บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว และพาร์ทเนอร์อื่นๆ ​รวมทั้งผู้ดูแลป่าชายเลยในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

คุณเคอรี ลุย ผู้จัดการประจำประเทศไทยและเมียนมา สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการฟื้นฟูป่าโกงกางในประเทศไทย เมื่อเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกการกระทำมีความหมาย และเราก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้นำทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกับได้ตอบแทนสังคมที่เราให้บริการ เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากใจจริงที่สนับสนุนโครงการนี้โดยการเดินทางกับเรา”

คุณพีร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ  ประธานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆ เช่น สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สนับสนุนการปกป้องและฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องแนวชายฝั่งและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ต้นโกงกางที่ปลูกทุกต้นจึงมีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนท้องถิ่นและระบบนิเวศของเรา ทั้งในตอนนี้ และสำหรับคนรุ่นต่อๆไป

นอกจากประเทศไทยแล้ว  ทางสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค  ยังได้เริ่มโครงการปลูกต้นไม้อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย  อาทิ โครงการ Join for Trees ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยได้เริ่มคิกออฟภายในปีนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 2 เดือนตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม ปี 2565 โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน 1 ต้น ต่อผู้สมัครสมาชิกเอเชีย ไมล์ โปรแกรมสะสมรางวัลของสายการบินฯ ทุกๆ 1 ท่าน

ทั้งนี้ คาเธ่ย์ แปซิฟิค ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดผลกระทบในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากธุรกิจการบินสู่ชั้นบรรยากาศ ผ่านแนวทางต่างๆ เช่น  โครงการชดเชยคาร์บอน Fly Greener โครงการ Corporate Sustainable Aviation Fuel หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของอากาศยานและการทำงานต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน  พร้อมทั้งประกาศเป้าหมายสำคัญเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2593

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑