“ถนนผ้าอ้อม” นวัตกรรมใหม่ในการปูพื้นผิวถนนด้วยวัตถุดิบรีไซเคิลจากผ้าอ้อมเด็กใช้แล้ว

Published on 23 April 2022 | by Panee

0

รู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วถูกทิ้งในหลุมฝังกลบเป็นจำนวนกว่าหลายพันล้านชิ้น จากการรายงานของ Washington Post พบว่าในแต่ละวันคุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกน้อยเฉลี่ย 10-12 ชิ้นเลยทีเดียว ซึ่งนับเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรที่จะทำให้เกิดขยะกองโตในหลุมฝังกลบได้ แต่ปัญหาขยะผ้าอ้อมดังกล่าวกำลังได้รับการแก้ไขจาก NappiCycle ที่จะช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมใช้แล้วเหล่านั้นกลายเป็นวัตถุดิบสำหรับปูพื้นผิวถนน ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศเวลส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขยะผ้าอ้อมกว่า 8 พันล้านชิ้นต่อปีถูกทิ้งในหลุมฝังกลบ

ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าผ้าอ้อมเด็กใช้เวลาในการย่อยสลายราว 500 ปี โดยในสหรัฐอเมริกาทิ้งผ้าอ้อมในหลุมฝังกลบราว 50 ล้านชิ้นต่อปี ส่วนในสหราขอาณาจักรมีการทิ้งผ้าอ้อมคิดเป็นจำนวน 2-3% ของขยะจากครัวเรือน

ขณะที่กางเกงผ้าอ้อมนับเป็นทางเลือกที่ไม่ได้ช่วยให้มีผลดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่นัก เนื่องจากการทำความสะอาดและการผลิตซึ่งต้องใช้ทั้งพลังงานและน้ำในปริมาณที่มาก และนี่เป็นสาเหตุให้ NappiCycle เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะผ้าอ้อม จึงเกิดไอเดียในการนำร่องปูพื้นผิวถนนใหม่ด้วยวัตถุดิบที่ผลิตจากผ้าอ้อมใช้แล้ว

เปลี่ยนผ้าอ้อมเป็นวัตถุดิบปูพื้นผิวถนนใหม่

NappiCycle น่าจะเป็นที่เดียวในเวลส์ตอนใต้ที่คิดค้นวิธีดังกล่าว ในปี 2019 ผู้ก่อตั้งบริษัทอย่าง Rob Poyer ได้พัฒนากระบวนการในการทำความสะอาดผ้าอ้อมใช้แล้วและแยกชิ้นส่วนประเภทพลาสติกออกจากเส้นใยเซลลูโลสเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยโรงงานของเขาสามารถรีไซเคิลผ้าอ้อมใช้แล้วที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 100%

วัตถุดิบที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กๆ ซึ่งถูกนำส่งไปปูพื้นผิวถนนสาย A487 อยู่ระหว่างเมือง Cardingan และ เมือง Aberystwyth ถนนเส้นนี้ได้รับการปรับปรุงพื้นผิวแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ มีความยาว 1.4 ไมล์ (หรือ 2.6 กม.) โดยใช้ผ้าอ้อมใช้แล้วทั้งสิ้น 100,000 ชิ้น

การเก็บรวบรวมผ้าอ้อมใช้แล้วและการป้องกันไม่ให้ผ้าอ้อมเหล่านั้นถูกทิ้งในหลุมฝังกลบนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง บางพื้นที่ในประเทศเวลส์ยังสนับสนุนให้คนทิ้งผ้าอ้อมในถังแยกอีกด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการนำมารีไซเคิล ดังนั้น NappiCycle จึงได้จับมือกับ Pura ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้าดูแลเด็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การรีไซเคิลผ้าอ้อมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ และยังได้ร่วมปกป้องไม่ให้ผ้าอ้อมกว่า 800,000 ชิ้นในสหราชอาณาจักรต้องถูกทิ้งอย่างไร้ประโยชน์ในหลุมฝังกลบอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ถนนจากผ้าอ้อมสายนี้ก็เหมือนถนนทั่วไป แต่ดีต่อสิ่งแวดล้อมากกว่า และการริเริ่มโครงการนี้ยังเป็นการดำเนินการที่มุ่งสู่การลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) ถนนจากผ้าอ้อมในประเทศเวลส์เป็นเพียงการเริ่มต้นในการสร้างถนนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่ต่ำลง โดยถนนสายนี้อาจจะกลายเป็น “game-changer” ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเวลส์เลยก็ว่าได้

credit
https://www.goodnet.org/articles/meet-company-turning-diapers-into-new-roads
photo
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/nappies-recycling-wales-climate-crisis-b2022371.html
https://www.optimistdaily.com/2022/02/this-highway-was-made-from-recycled-diapers/

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑