• Creative
  • Innovative
  • Experience
  • Creative
  • Innovative
  • Experience
  • Creative
  • Innovative

Experience

โควิดไม่อาจหยุด “ครอบครัวบัวหลวง” พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมสังคมอย่างยั่งยืน

ด้วยความเชื่อที่ว่าธุรกิจไม่อาจประสบความสำเร็จอย่างยั่นยืนถ้าละเลยการให้ความสำคัญกับสังคม โดยเห็นได้ชัดจากช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ที่ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 แต่หลักทรัพย์บัวหลวงกลับถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการรวมใจเพื่อทำกิจกรรมแบ่งปันให้กับสังคมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาสถานการณ์ความเดือดร้อนจากโควิด-19 รวมไปถึงด้านการศึกษา ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง...

Dialogue

บิ๊กหอการค้าไทย ผนึกสมาชิกแสนราย ประกาศขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

หอการค้าและสภาหอการค้า จัดเสวนาเรื่อง “รวมพลังหอการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย อย่างยั่งยืน” ประกาศขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านเครือข่ายหอการค้าจังหวัดฯ และกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ มุ่งสร้างโมเดลธุรกิจยั่งยืน ด้วยการลดใช้ทรัพยากร จัดการของเสียอย่างครบวงจร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นกลยุทธ์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เผยแผนปี 2564 เน้นดำเนินการที่ภาคธุรกิจการค้าและบริการในจังหวัดชายฝั่งทะเลกว่า 23 จังหวัด...

Innovative

สำเร็จแล้ว!! ลอรีอัลผลิตขวดเครื่องสำอางขวดแรกจากพลาสติกรีไซเคิล 100%

ลอรีอัล กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จในการผลิตขวดเครื่องสำอางพลาสติกรีไซเคิลขวดแรกจากเทคโนโลยีเอนไซม์ของ Carbios พร้อมตั้งเป้าหมายผลิตขวดด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ในปี พ.ศ. 2568 โดยแบรนด์ไบโอเธิร์มเป็นแบรนด์แรกของลอรีอัล กรุ๊ปที่จะใช้นวัตกรรมขวดบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคตนี้...

SD-ers

บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 3

HIGHLIGHT : • ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 3) : แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการในด้านต่างๆ ทั้ง 15 มาตรการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งภาคธุรกิจควรได้รับทราบจะได้สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องไปได้อย่างเหมาะสม...


Back to Top ↑