• Top Stories
  • Experience
  • Innovative
  • Top Stories
  • Top Stories
  • Top Stories
  • Dialogue
  • Creative

Experience

สตรอว์เบอร์รี่ลูกโต คือเงินโบนัสของเกษตรกรดอยคำ

สตรอว์เบอร์รี่เกรดพรีเมี่ยม AAA ( 16 ลูก/กล่อง ) ของดอยคำปีนี้ราคากล่องละ 550 บาท ราคานี้อาจจะดูว่าแพงกว่าสตรอว์เบอร์รี่ที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด แต่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี่ที่บรรจุผลสดใส่กล่องมาขายในร้านดอยคำสาขาที่กรุงเทพฯ กลับขายดิบขายดีแทบไม่พอขาย เพราะความสดอร่อยคำโตนั่นเอง...

Dialogue

บิ๊กหอการค้าไทย ผนึกสมาชิกแสนราย ประกาศขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

หอการค้าและสภาหอการค้า จัดเสวนาเรื่อง “รวมพลังหอการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย อย่างยั่งยืน” ประกาศขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านเครือข่ายหอการค้าจังหวัดฯ และกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ มุ่งสร้างโมเดลธุรกิจยั่งยืน ด้วยการลดใช้ทรัพยากร จัดการของเสียอย่างครบวงจร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นกลยุทธ์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เผยแผนปี 2564 เน้นดำเนินการที่ภาคธุรกิจการค้าและบริการในจังหวัดชายฝั่งทะเลกว่า 23 จังหวัด...

Innovative

Freshness Burger ไม่มีเนื้อสัตว์เบอร์เกอร์ชิ้นนี้ก็อร่อยได้

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจการบริโภคอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบในอัตราที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลายแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั้งแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดและแบรนด์อาหารทั่วไปหันมาให้ความสนใจพัฒนาและลองตลาดอาหารจากพืชกันมากขึ้น...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...


Back to Top ↑