Top Stories

Experience

เอไอเอสจับมือ มธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน นำ 5G/ioT เสริมแนวคิด SMART University สู่ SMART City

เอไอเอส จับมือธรรมศาสตร์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกใน ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ภายใต้แนวคิดเชิงบูรณาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G และ IoT มาเป็นฐานรากเพื่อสร้างความยั่งยืน ตั้งเป้าเป็นพื้นที่ทดลองและการลงมือปฏิบัติของนักคิด นักประดิษฐ์ รองรับการพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้...

Dialogue

Clean Me Phi Phi Today ได้เวลาเก็บกวาดขยะ เพื่อคืนธรรมชาติให้เกาะพีพี

เกาะพีพีได้ชื่อว่าเป็นมรกตแห่งอันดามัน ฉายานี้ได้จากน้ำทะเลสีเขียวมรกตตัดกับหาดทรายขาวละเอียด กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี แต่การที่มีคนต่างถิ่นเข้ามาที่นี่ปีละหลายแสนคน ทำให้ธรรมชาติของเกาะพีพีบอบช้ำแสนสาหัส ที่สำคัญคือมีขยะอยู่ใต้ทะเลปะปนกับปะการังเต็มไปหมด ธรรมชาติที่งดงามได้ถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์...

Innovative

สวยรักษ์โลก! Sulwhasoo เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลจากนวัตกรรมของ Dow

แบรนด์ความงามชื่อดังจากเกาหลีพาเหรดกันหันมาใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรักษ์โลก สำหรับผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ TF-BOPE ซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% เพื่อลดโลกร้อน ลดขยะ โดยความร่วมมือระหว่าง อมอร์แปซิฟิค และ Dow...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...

Creative


Back to Top ↑