Experience

“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่ชุมชนบ้านศาลาดิน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) มูลนิธิชัยพัฒนาฯลฯ ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา จัดกิจกรรม “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” ผ่านการเรียนรู้ของชุมชนบ้านศาลาดิน ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่เกษตรทฤษฏีใหม่นำมาปฏิบัติพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรที่อยู่ยั่งยืนอย่างมีความสุข...

Dialogue

คำว่า“เชฟ”ไม่ใช่อยู่แค่รร.ห้าดาวหรือร้านfine diningในชุมชนคุณก็เป็นเชฟคนหนึ่งและมีศักดิ์ศรีเท่ากัน

วันนี้หลายหน่วยงานแห่กันเข้าไปช่วย “ชุมชน” ตามนโยบายของรัฐ สำหรับ LOCAL CHELF ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างเชฟในชุมชน ที่น่าสนใจคือกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนโครงการนี้ นำโดยเชฟชุมพล แจ้งไพรและทีมงานเชฟมืออาชีพ...

Innovative

เช็คเรตติ้ง“ รถไฟฟ้า” ในงาน Motor Expo 2018 มาลุ้นกัน “เกิด-ไม่เกิด”

ปีนี้อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35 หรือ Motor Expo 2018 ที่เป็นกระแสแรงมากคือหลายค่ายพร้อมใจกันเปิดตัว “รถยนต์ไฟฟ้า” หรือ Electric Vehical ( EV) หลังจากที่ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคเอเชียต่างขานรับกับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อโลกที่สะอาดกันมาได้พักหนึ่งแล้ว...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...


Back to Top ↑