• Dialogue
  • Innovative
  • Creative
  • Innovative
  • Creative
  • Top Stories
  • Experience
  • Creative

Experience

ทำได้งัย!!จากเมืองที่เต็มไปด้วยขยะ วันนี้ Ljubljana กลายเป็นตัวอย่างเมืองปลอดขยะ

หลายประเทศต่างให้ความสำคัญกับปัญหาขยะล้นโลกที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่นเดียวกับ Ljubljana เมืองหลวงของสโลเวเนียที่เคยจัดการขยะด้วยการนำไปทิ้งในหลุมฝังกลบ แต่ปัจจุบัน Ljubljana กลายเป็นเมืองปลอดขยะเมืองแรกในสหภาพยุโรปที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจร...

Dialogue

เปิดใจ เคส พิเทอร์ ราเดอ “ท่านทูตหัวใจสีเขียว” สะท้อนวิถีแนวความยั่งยืนของคนดัตช์

วันนี้ SDThailand.com ได้รับเกียรติอย่างสูงได้เข้าไปเยือน สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในซอยต้นสน ถนนเพลินจิต สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ป่าสีเขียวใจกลางมหานครกรุงเทพฯ  หลังประตูบานใหญ่ที่ดูเหมือนเป็นปราการป้องกันภัยจากภายนอก เมื่อประตูถูกเปิดออก เหมือนเราหลงเข้าไปอยู่ในสวนป่าที่เป็นอีกโลกหนึ่ง ซึ่งมีเพียงประตูบานเดียวกั้นอยู่ พื้นที่ทั้งหมดของสถานทูตฯปกคลุมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ขนาดใหญ่ แซมด้วยสนามหญ้าสีเขียว มีลำธารเล็ก ๆ ไหลคดเคี้ยว กลายเป็นแหล่งอาหารให้บรรดาสัตว์ใหญ่น้อยที่ถูกเบียดเบียนพื้นที่อาศัยไปทำคอนโด ต้องหนีมาอาศัยพักพิงบนผืนป่ากลางกรุงแห่งนี้อย่างมีความสุข บรรยากาศเช่นนี้ทำให้จิตใจของเรากลับเย็นสงบขึ้นมาทันที...

Innovative

ออกตัวแรง!!Coca-Cola เปิดตัวขวดที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลจากทะเลได้แล้ว

หลายๆองค์กรต่างให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามของธรรมชาติและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลจึงเป็นเหตุผลให้บริษัทน้อยใหญ่ต้องหาโซลูชั่นส์ที่เข้ากับรูปแบบธุรกิจของตัวเอง...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...


Back to Top ↑

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com