Experience

“ไอวีแอล” สานต่อKU Green Office #2 เดินหน้าสร้างการเรียนรู้การจัดการขยะรีไซเคิล

ไอวีแอล จับมือกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินหน้าโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Green Office) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล ผ่านการอบรมออนไลน์ให้กับคณาจารย์และบุคลากร...

Dialogue

บิ๊กหอการค้าไทย ผนึกสมาชิกแสนราย ประกาศขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

หอการค้าและสภาหอการค้า จัดเสวนาเรื่อง “รวมพลังหอการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย อย่างยั่งยืน” ประกาศขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านเครือข่ายหอการค้าจังหวัดฯ และกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ มุ่งสร้างโมเดลธุรกิจยั่งยืน ด้วยการลดใช้ทรัพยากร จัดการของเสียอย่างครบวงจร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นกลยุทธ์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เผยแผนปี 2564 เน้นดำเนินการที่ภาคธุรกิจการค้าและบริการในจังหวัดชายฝั่งทะเลกว่า 23 จังหวัด...

Innovative

ESG เปิดไร่กัญชงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมก้าวสู่ผู้ผลิตสารสกัดกัญชงเกรดยา

หลังจากประสบความสำเร็จกับการบรรลุ 2 เป้าหมายสำคัญในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อีสเทิร์น สเปครตัรม กรุ๊ป (ESG) กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางเพื่อการเป็นผู้นำด้านการเพาะปลูกพืชกัญชงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและผู้ผลิตสารสกัดจากกัญชงเกรดยารายแรกในราชอาณาจักร...

SD-ers

บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 3

HIGHLIGHT : • ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 3) : แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการในด้านต่างๆ ทั้ง 15 มาตรการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งภาคธุรกิจควรได้รับทราบจะได้สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องไปได้อย่างเหมาะสม...


Back to Top ↑