• Experience
  • Innovative
  • Top Stories
  • Innovative
  • Top Stories
  • Innovative
  • Creative
  • Experience

Experience

AIS พบมิจฉาชีพออนไลน์เพิ่มขึ้น เตือนลิงค์ปลอมห้ามกดอาจหมดตัวได้

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานทั้ง WFH และเรียนอยู่บ้าน LFH รวมไปถึงการค้าขายออนไลน์ ที่ล้วนแล้วแต่ทำให้คนไทยสื่อสารบนแพล็ตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เหล่ามิจฉาชีพสร้างรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล และ หลอกลวงในหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน...

Dialogue

บิ๊กหอการค้าไทย ผนึกสมาชิกแสนราย ประกาศขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

หอการค้าและสภาหอการค้า จัดเสวนาเรื่อง “รวมพลังหอการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไทย อย่างยั่งยืน” ประกาศขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านเครือข่ายหอการค้าจังหวัดฯ และกลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ มุ่งสร้างโมเดลธุรกิจยั่งยืน ด้วยการลดใช้ทรัพยากร จัดการของเสียอย่างครบวงจร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นกลยุทธ์หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เผยแผนปี 2564 เน้นดำเนินการที่ภาคธุรกิจการค้าและบริการในจังหวัดชายฝั่งทะเลกว่า 23 จังหวัด...

Innovative

พีคยิ่งกว่าพีค!!ผงซักฟอก OMO ผลิตจากการรีไซเคิลCO2 จากโรงถลุงเหล็กของจีน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Unilever เป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยังคงมุ่งมั่นกับการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ล่าสุด บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดแคปซูลภายใต้ยี่ห้อโอโม่ (Omo) ที่ประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตขึ้นจาก recycled carbon emissions จากโรงถลุงเหล็ก แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมๆ ความพยายามครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Unilever กับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านไบโอเทคอย่าง LanzaTech และ India Glycols ซึ่งเป็นบริษัทเคมีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...


Back to Top ↑