Experience

ของดีมันต้องมี…Tokyo 2020 บรรลุเป้าหมายกับUN กีฬาเพื่อความยั่งยืน (SDGs)

โอลิมปิกเกมส์ 2020 มหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติ ที่ไม่ได้เน้นเพียงความเข้มข้นของเกมกีฬาเท่านั้น แต่จะตอกย้ำให้คนทั้งโลกได้รับรู้ถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไปพร้อมกับความสนุกสนานของเกมกีฬาด้วย...

Dialogue

คำว่า“เชฟ”ไม่ใช่อยู่แค่รร.ห้าดาวหรือร้านfine diningในชุมชนคุณก็เป็นเชฟคนหนึ่งและมีศักดิ์ศรีเท่ากัน

วันนี้หลายหน่วยงานแห่กันเข้าไปช่วย “ชุมชน” ตามนโยบายของรัฐ สำหรับ LOCAL CHELF ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างเชฟในชุมชน ที่น่าสนใจคือกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนโครงการนี้ นำโดยเชฟชุมพล แจ้งไพรและทีมงานเชฟมืออาชีพ...

Innovative

ประเทศกูมี…การซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตแล้ว

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งมี “อบก.” เป็นคนกลาง กลุ่มน้ำตาลมิตรผลเป็นผู้ขาย โดยมี 7 องค์กรเอกชนที่ซื้อโดยสมัครใจด้วยมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...


Back to Top ↑