• Experience
  • Creative
  • Creative
  • Experience
  • Top Stories
  • Experience
  • Creative
  • Experience

Experience

เยี่ยมบ้านญวน เยือนบ้านเขมร ลัดเลาะไหว้พระริมเจ้าพระยา ชุมชน 3 ศาสนา 4 ชาติพันธุ์บนถนนสามเสน

ถนนสามเสนบริเวณสะพานซังฮี้ฝั่งพระนคร เป็นแหล่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 300 ปีที่บันทึกไว้ว่าบริเวณนี้มีหลากหลายชนชาติ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันอพยพเข้ามาอาศัย แม้จะมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบบนผืนแผ่นดินไทย...

Dialogue

คิดไม่ถึง “หรีดกระดาษ”จะเป็น “สะพานบุญ” ให้คนได้ทำบุญตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ถ้าคุณสั่งหรีดกระดาษของ Carenation (แคร์เนชั่น) เพียง 1 พวง รู้มั๊ยว่าจะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายในสังคมอย่างคาดไม่ถึง เพราะหรีดกระดาษนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ของการไว้อาลัยแด่ผู้วายชนเท่านั้น...

Innovative

Volvo สร้างนวัตกรรมใหม่ Living Seawall เพื่อช่วยระบบนิเวศน์ทางทะเล

ค่ายรถยนต์ Volvo ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ในชื่อ Volvo Living Seawall ซึ่งไม่ใช่รถยนต์รุ่นใหม่ แต่เป็น “กำแพงกั้นน้ำทะเลที่มีสิ่งมีชีวิต” ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดแนวชายฝั่งในบริเวณอ่าวซิดนีย์ด้วยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงให้ความหลากหลายของสิ่งชีวิตในบริเวณชายฝั่งดีขึ้นและแก้ไขคุณภาพน้ำในพื้นที่นั้น โดยกำแพงนี้ประกอบด้วยกระเบื้องลักษณะคล้ายรังแตนที่มีโพรงที่ถูกออกแบบขึ้นมา ซึ่งลอกเลียนแบบโครงสร้างของรากต้นโกงกางท้องถิ่นในธรรมชาติที่ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในธรรมชาติ...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...


Back to Top ↑

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com