Top Stories

Experience

แสนสิริตอกย้ำGreen Mission จัดพื้นที่‘สวนผักทานได้’สร้างคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อความยั่งยืน

เพราะอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จึงตั้งเป้าหมายสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Green Mission ไปในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดและการกำจัดของเสีย Waste Management ระหว่างปี พ.ศ. 2562 –...

Dialogue

Clean Me Phi Phi Today ได้เวลาเก็บกวาดขยะ เพื่อคืนธรรมชาติให้เกาะพีพี

เกาะพีพีได้ชื่อว่าเป็นมรกตแห่งอันดามัน ฉายานี้ได้จากน้ำทะเลสีเขียวมรกตตัดกับหาดทรายขาวละเอียด กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี แต่การที่มีคนต่างถิ่นเข้ามาที่นี่ปีละหลายแสนคน ทำให้ธรรมชาติของเกาะพีพีบอบช้ำแสนสาหัส ที่สำคัญคือมีขยะอยู่ใต้ทะเลปะปนกับปะการังเต็มไปหมด ธรรมชาติที่งดงามได้ถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์...

Innovative

“คอนโดต้นไม้”ต้นแบบอาคารสูงสำหรับเมืองสีเขียวในอนาคต

นับเป็นการออกแบบอาคารสูงที่ดูแปลกตาเป็นอย่างมากสำหรับ The Bosco Verticale ที่ไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามของอาคารเท่านั้น แต่ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่อาคาร ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีสวนลอยฟ้าอยู่กลางเมือง...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...

Creative


Back to Top ↑