Experience

“คชานุรักษ์” ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างอาชีพเพื่อ “คนกับช้าง”อยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน

จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เกิดจากช้างป่าบางโขลงออกหากินนอกพื้นที่ป่า ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายและประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน...

Dialogue

“มาริษา เจียรวนนท์” บนเส้นทางรังสรรค์ “อาหารเพื่อสังคม” ผ่านมูลนิธิ CHEF CARES

“อาหาร” เป็นได้มากกว่าการกินเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้น เพราะในมุมมองของผู้หญิงที่ชื่อ “มาริษา เจียรวนนท์” อาหารเป็นเสมือนงานศิลป์สุดพิเศษ ส่งมอบกระบวนความคิดหลากมิติ ทั้งการคัดสรรวัตถุดิบดีเยี่ยม มากประโยชน์ครบองค์ประกอบทางโภชนาการ ส่งต่อความรัก ความห่วงใยใส่ใจสู่ผู้ทาน อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราว มุมมองของเชฟ ผู้รังสรรค์อาหาร คุณค่าของชีวิต จินตนาการ การต่อสู้อย่างยากลำบาก ซึ่งความเชื่อใน “จิตวิญญาณ” ของอาหารเช่นนี้...

Innovative

ข้อมูลใหม่ชี้ฉีด AZ เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เพิ่มแอนติบอดี้ต้านโอไมครอนได้

พบข้อมูลใหม่สนับสนุนการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม สามารถเพิ่มการตอบสนองของแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เบตา เดลตา อัลฟา และแกมมา การวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นต่อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนหลังจากได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม...

SD-ers

บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 3

HIGHLIGHT : • ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 3) : แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการในด้านต่างๆ ทั้ง 15 มาตรการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งภาคธุรกิจควรได้รับทราบจะได้สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องไปได้อย่างเหมาะสม...


Back to Top ↑