Experience

King of Tomato มะเขือเทศสร้าง “รอยยิ้ม” ให้เกษตรกรที่ชุมชนเต่างอย

“ขาดทุน” ของเราคือ “กำไร” ของประชาชน นั่นคือแนวการทำธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนโยบายแก่ดอยคำ เพื่อจุดมุ่งหมายคือแก้ปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ได้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ “เส้นทางสายมะเขือเทศ”ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) คือบทพิสูจน์ของการเป็น “King of Tomato” มะเขือเทศที่สร้างรอยยิ้มให้กับเกษตรกรภาคอีสาน...

Dialogue

ยังไม่รู้ว่า “ใครฆ่า”เสือดำ แต่ควรรู้ว่า“ ใครปกป้อง” สัตว์ป่า

“หน้าที่ของเราคือเรียกร้องแทนธรรมชาติ เพราะสัตว์ป่าพูดไม่ได้ เราต้องทำหน้าที่ไปขอความเป็นธรรมแทนพวกเค้าโดยผ่านกระบวนการยุติธรรม” นี่คือหน้าที่หลักของผู้พิทักษ์ป่า คนที่ทนร้อน ทนหนาวเพื่อปกป้องผืนป่ามรดกของชาติ เพื่อรักษาแหล่งน้ำและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้โลกร้อน...

Innovative

เปลี่ยนโฉมหน้า“ถ้วยกาแฟ”ทั่วโลก สู่เป้าหมายต้องไม่เป็นขยะอีกต่อไป

การจัดแข่งขัน The Next Gen Cup Challenge เพื่อออกแบบ “ถ้วยกาแฟแห่งอนาคต” กำลังเข้มข้นขึ้น เพราะมีผู้ลงแข่งมากถึง 500 บริษัท โดยนักออกแบบที่สามารถตีโจทย์สั้น ๆว่าถ้วยกระดาษใส่กาแฟจะต้องย่อยสลายและนำมา recycled ได้ทุกที่ในโลกใบนี้ จะกลายเป็นผู้พลิกโฉมหน้าถ้วยกระดาษของโลกยุคหน้าทีเดียว...

SD-ers

คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (2) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

ในตอนสุดท้ายนี้ สังคมผู้สูงวัยเกี่ยวข้องกับ SDGs ทั่วโลกต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวต่อระบบสุขภาพที่จะดูแลผู้สูงวัยให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพ ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย...


Back to Top ↑

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com