• Top Stories
  • Creative
  • Creative
  • Creative
  • Innovative
  • Innovative
  • Trending
  • Innovative

Top Stories

Experience

สิงห์อาสา จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างโมเดลจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภาคอีสาน​ นำร่องขอนแก่น มหาสารคาม

ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำทุกปี โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ทั้งจากสภาพดินที่เป็นดินทราย ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้  ขณะที่การขยายระบบชลประทานก็ยังไม่ครอบคลุมมากพอ...

Dialogue

“มาริษา เจียรวนนท์” บนเส้นทางรังสรรค์ “อาหารเพื่อสังคม” ผ่านมูลนิธิ CHEF CARES

“อาหาร” เป็นได้มากกว่าการกินเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้น เพราะในมุมมองของผู้หญิงที่ชื่อ “มาริษา เจียรวนนท์” อาหารเป็นเสมือนงานศิลป์สุดพิเศษ ส่งมอบกระบวนความคิดหลากมิติ ทั้งการคัดสรรวัตถุดิบดีเยี่ยม มากประโยชน์ครบองค์ประกอบทางโภชนาการ ส่งต่อความรัก ความห่วงใยใส่ใจสู่ผู้ทาน อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราว มุมมองของเชฟ ผู้รังสรรค์อาหาร คุณค่าของชีวิต จินตนาการ การต่อสู้อย่างยากลำบาก ซึ่งความเชื่อใน “จิตวิญญาณ” ของอาหารเช่นนี้...

Innovative

อุปกรณ์แยกเกลือแบบพกพา ‘เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม’ใช้งานง่ายแค่กดปุ่ม กำลังผลิต 0.3 ลิตรต่อชั่วโมง

นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เมื่อนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)  ได้คิดค้นอุปกรณ์แยกเกลือออกจากน้ำทะเล ทำให้สามารถเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำดื่มได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว โดยใช้กระแสไฟในการกลั่นน้ำทะเลจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเครื่องมีน้ำหนักน้อยกว่า 10 กก. และเล็กพอที่จะสามารถใส่ในกระเป๋าเดินทางได้...

SD-ers

บทความ : ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ตอนที่ 3

HIGHLIGHT : • ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 3) : แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการในด้านต่างๆ ทั้ง 15 มาตรการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งภาคธุรกิจควรได้รับทราบจะได้สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องไปได้อย่างเหมาะสม...

Creative


Back to Top ↑